Jonge Balie Dagen

De Jonge Balie Rotterdam

De Vereniging het Gezelschap De Jonge Balie te Rotterdam is een Vereniging voor alle "jonge" advocaten (minder dan zeven jaar ervaring) in het Arrondissement Rotterdam. De Jonge Balie Rotterdam houdt zich onder meer bezig met het organiseren van diverse onderdelen van de beroepsopleiding, belangenbehartiging en het organiseren van diverse (gezelligheids- en sport) activiteiten (www.jongebalierotterdam.nl).

De Jonge Balie Dagen

Dit jaarlijkse evenement vindt plaats in de maand juni. Ook dit jaar komen de vaste onderdelen van deze dagen terug, te weten de pleitwedstrijden, een buitendag en een groot feest. Tevens wordt er een themamiddag georganiseerd, waarvan het onderwerp aansluit bij het jaarlijks wisselende thema van de Jonge Balie Dagen. Voor het organiseren van deze Jonge Balie Dagen wordt jaarlijks een aparte Jonge Balie Dagen Commissie ingesteld.

De commissie

De Jonge Balie Dagen commissie bestaat dit jaar uit de volgende personen:

  • S.E.R. van de Kamp (Voorzitter) - Loyens & Loeff
  • J. de Vries (Secretaris) - Leeman Verheijden Huntjes Advocaten
  • B. Akkus (Penningmeester) - Houthoff
  • S.A.L.L. Caris (Buitendag) - DVDW Advocaten
  • M.E. Pijl (Themamiddag) - HVG Law
  • M.A.M. Reckers (Pleitwedstrijden) - Base Advocaten